Hệ thống Nhgo.NET cung cấp các công cụ từ điển: Nhật - Việt, Nhật - Anh và Nhật - Nhật.
Từ điển Hán Việt, các mẫu ngữ pháp Tiếng Nhật, hệ thống các mẫu câu ví dụ, tài liệu đọc hiểu Tiếng Nhật, ngân hàng câu hỏi ôn tập (Quiz) và Diễn Đàn trao đổi.

1. Từ điển Tiếng Nhật: 145.591 từ

2. Từ điển Kanji (Từ điển Hán Việt): 14.616 từ      

    Bộ từ điển này được phân loại các trình độ theo JLPT (Japanese Language Proficiency Test): N5, N4, N3, N2, N1.   

3. Ngữ pháp Tiếng Nhật: 

    Ngữ pháp 1 kyu: 109 mẫu
    Ngữ pháp 2 kyu: 173 mẫu
    Ngữ pháp 3 kyu: 120 mẫu 

4. Từ vựng Tiếng Nhật: 

    Bộ từ vựng phân loại các trình độ theo JLPT : N5, N4, N3, N2, N1.

5. Mẫu câu Tiếng Nhật: 150.349 mẫu 

6. Tài liệu đọc hiểu Tiếng Nhật 

7. Ngân hàng câu hỏi ()
    3 kyu: 1509 câu hỏi
    2 kyu: 1924 câu hỏi
    1 kyu: 1847 câu hỏi

8. Diễn Đàn ()

※Cách tra nhanh từ:
  - Chọn từ hoặc double-click
  - Click vào (hiển thị khi chọn từ)
  - Nghĩa của từ sẽ hiển thị trong popup

※Sử dụng phát âm Tiếng Nhật:

Sau khi tra từ, click vào để nghe cách pháp âm.