Chữ Hán Âm Hán Việt Pinyin Bộ, nét

Register  | Forum  | Quiz  | About
  
Từ điển Hán Việt Ngữ pháp Mẫu câu

 漢字 


 語彙 


 文法 


 Hot News


Input data and [Search]觀今宜鑒古,無古不成今。
Quan kim nghi giám cổ , vô cổ bất thành kim .
Input data and [Search]


Cung cấp toàn bộ các mẫu câu ngữ pháp dựa vào các cuốn sách này và tham khảo thêm các nguồn khác.


※ Những mẫu ngữ pháp có đính kèm dấu (※)phía sau: là những mẫu được bổ sung thêm.
読解教材

 【ケン・イジケビッチ先生の日本語読解教材】

は、とてもやさしい文です。 ★ ★ ★ ★ ★ は難しい文です。難しくなるにつれて★ の数が多くなります。
Input data and [Search]

N1 

N2 

N3 

N4 

N5 

 

 •   
 •   
 •   
JLPT Introduction The Japanese Language Proficiency Test (JLPT) là kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật, được tổ chức trên toàn thế giới để đánh giá, xác nhận trình độ thông thạo tiếng Nhật của người không phải bản xứ.

Có 5 cấp độ trong bài thi năng lực tiếng Nhật là: N1 ~ N5. Cấp độ dễ và thấp nhất là N5, khó và cao nhất là N1.N4 và N5, chủ yếu đánh giá khả năng tiếp thu và sử dụng tiếng Nhật một cách đơn giản trong lớp học. N1 và N2 đánh giá khả năng sử dụng tiếng Nhật trong cuộc sống và công việc. Và N3, là cấp độ trung gian giữa N1, N2, và N4, N5.

N1

Có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng

ĐỌC

*Có thể đọc các bài xã luận trên báo chí về các chủ đề đa dạng, đọc các bài văn phức tạp, mang tính lý luận, các bài viết có tính trừu tượng cao, hàm ý sâu sắc và năm được cấu trúc cũng như văn phong của tác giả.

*Có thể đọc hiểu được các bài viết có nội dung về nhiều chủ đề, nắm được diễn biến câu chuyện, và hàm ý diễn đạt.

NGHE

*Có thể hiểu chi tiết diễn biến câu chuyện, nội dung câu chuyện và mối quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận khi nghe các bài nói như hội thoại, tin tức, bài giảng ở các tình huống đa dạng.

N2

Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng.

ĐỌC

*Có thể đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng, hiểu nội dung các bài báo, tạp chí, bài viết giải nghĩa các khái niệm, bình luận đơn giản…về các chủ đề đa dạng.

*Có thể đọc các bài viết về các chủ đề chung, hiểu được diễn biến câu chuyện và hàm ý diễn đạt.

NGHE

*Có thể nghe hiểu các tình huống thường ngày và các bài nói tự nhiên trong các tình huống đa dạng như hội thoại, tin tức, diễn biến câu chuyện, nội dung và quan hệ giữa các nhân vật, nắm được các ý chính.

N3

Có thể hiểu ở mức độ nhất định tiếng Nhật dùng trong các tình huống hàng ngày

ĐỌC

*Có thể đọc văn chương với nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày.

*Có thể nắm bắt một cách khái quảt các thông tin từ tiêu đề báo chí

*Có thể hiểu được các bài văn chương hơi khó trong các tình huống hàng ngày nhưng được diễn đạt theo cách dễ hiểu hơn, nắm được ý chính của bài viết.

NGHE

*Có thể hiểu nội dung cụ thể của câu chuyện cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật trong hội thoại về các chủ đề hàng ngày.

N4

Có thể hiểu tiếng Nhật căn bản

ĐỌC

*Có thể hiểu các đoạn văn thường dùng trong cuộc sống hàng ngày với vốn từ vựng và kanji cơ bản.

NGHE

*Có thể hiểu nội dung trong hội thoại trong tình huống hàng ngày nếu được nghe chậm.

N5

Có thể hiểu tiếng Nhật căn bản ở mức độ nào đó

ĐỌC

*Có thể đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn viết bằng chữ hiragana, katakana, hán tự cơ bản thường dùng trong cuộc sống hàng ngày

NGHE

*Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh.


 ニュース 

Loading... 

 • Mới bắt đầu học tiếng Nhật bởi huuphu0112
 • Em mới bắt đầu học tiếng Nhật xin mấy bác giúp đỡ em nha (em tự học). Vậy cho em hỏi các bác là đầu tiên nên...
 • Hỏi về どちらへお出でになりますか bởi catque
 • Không vấn đề gì cả bạn smallherb, ai cũng có lúc nhầm. Quan trọng là mình không sợ sai, học trao đổi tiếng nhật là phải thoải má...
 • Hỏi về cách nối V-ます形 + 忘れる/出す/続ける/始める... bởi khanhlong
 • Trích dẫn của: smallherb vào Tháng Bảy 24, 2014, 06:42:46 AMNgoài những cái bán khanhlong nói ra mình thấy còn có những từ được ...
 • 第4問 bởi khanhlong
 • メロンパンを もらう ことが できる 人は:1 1日の よる 9時に 行った 人   朝10時から夜8時まで② 6日の夜7時に行った 人  → 答3 8日の 昼 1時に 行った 人  初めの1周間(4月1日~4月7日)4 10日の 朝11時に ...
 • 第3問 使い方 bởi khanhlong
 • リンゴ 1個 → 130円  3個 → 350円みかん 1個 → 70円  5個 → 300円6人一人 リンゴ 1/2個 → 6人は3個(350円)一人 みかん 1個 → 6人は5個(300円)+1個(70円)=370円350+370=720円(答...